Odobrena za uporabu pomoćna nastavna sredstva za predmete Informatika i Tehnička kultura (5.-8. razred)

 Svibanj, 2013.g.

ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom putem Interneta pokrenut je prije 4.g. a u sklopu projekta je realizirana web stranica www.ITdesk.info. Uz pomoć ove stranice mogu se savladati ili utvrditi osnovne računalne vještine i znanja. Pristup objavljenom materijalu je besplatan i otvoren, drugim riječima nije potrebno otvoriti račun ili ostaviti svoju e-mail adresu kako bi se materijali koristili. Projekt je realiziran volonterskim radom te financiran od strane samih volontera.

Svrha projekta ITdesk.info je, u prvom redu, omogućiti svim osobama besplatnu računalnu edukaciju, budući da se upravo ona nametnula kao temeljna potreba današnjeg poslovanja, pri tom koristeći moderne načine prenošenja znanja. Cilj nam je putem projekta ITdesk.info aktivno promovirati ljudska prava na slobodan pristup informacijama i edukaciji, osvještavati javnost o proširenju pojma pismenosti koji danas uključuje i pojam digitalna pismenost te promovirati digitalnu pismenost.

Materijali su lokalizirani na slovenski i srpski jezik i pismo, te recenzirani  uz pomoć volontera koji su se odazvali našem pozivu na suradnju. Na provedbi ovog dijela projekta je surađivalo ukupno 31 osoba i institucija iz neprofitnog, privatnog i javnog sektora, iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Zahvaljujući ovim volonterima i institucijama, određene materijale projekta ITdesk.info smo predali na odobravanje za pomoćno nastavno gradivo Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO) RH, i to u obliku mrežnih publikacija za predmete Informatika (od 5.-8. razreda) i Tehnička kultura (također od 5.-8. razreda) u rujnu 2012.g.

Agencija je odobrila korištenje materijala kao službeno pomoćno nastavno sredstvo u svim osnovnim školama u Republici Hrvatskoj, u sklopu nastavnih predmeta Tehnička kultura i Informatika.

Ovim putem želimo se zahvaliti svim osobama i institucijama na njihovom doprinosu u realizaciji ovog dijela projekta te poželiti svim učenicama i učenicima (kao i svima zainteresiranima) uspješno savladavanje digitalne pismenosti kako bi bili aktivni članovi modernog informatičkog društva.

Odobreno je ukupno 5 pomoćnih nastavnih sredstava:

ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom – Priručnik za digitalnu pismenostpomoćno nastavno sredstvo za Informatiku od 5. do 8. razreda
– stručna recenzija priručnika svih 7 modula je napravljena volonterski od strane Infokatedre, centra za obrazovanje, ovlaštenog ECDL centra, Zagreb (ostali odobreni priručnici su derivirani radovi ovih priručnika)
Osnovni pojmovi informacijske tehnologije
Korištenje računala i upravljanje datotekama

Obrada teksta – Microsoft Word 2010

Proračunske tablice – Microsoft Excel 2010

Baze podataka – Microsoft Access 2010

Prezentacije – Microsoft PowerPoint 2010
Pregledavanje web-a i komunikacija
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodni¸m pristupom – Priručnik za digitalnu pismenost – pomoćno nastavno sredstvo za Tehničku kulturu od 5. do 8. razreda
Informatički priručnik za tehničku kulturu
ITdesk.info – projekat računarske e-edukacije sa slobodnim pristupom – Priručnik za digitalnu pismenost – pomoćno nastavno sredstvo za Tehničku kulturu od 5. do 8. razreda za učenike/ce srpske nacionalne manjine
Informatički priručnik za tehničku kulturu
ITdesk.info – projekat računarske e-edukacije sa slobodnim pristupom – Priručnik za digitalnu pismenost – pomoćno nastavno sredstvo za Informatiku od 5. do 8. razreda  za učenike/ce srpske nacionalne manjine
Korišćenje računara i upravljanje datotekama, priručnik
Obrada teksta – Microsoft Word 2010, priručnik
Proračunske tabele – Microsoft Excel 2010, priručnik
Proračunske tabele – Microsoft Excel 2010, skripta
Prezentacije – Microsoft PowerPoint 2010, priručnik
Prezentacije – Microsoft PowerPoint 2010, skripta
Pregledavanje interneta i komunikacija, priručnik
Pregledavanje interneta i komunikacija, skripta
ITdesk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti – pomoćno nastavno sredstvo za Informatiku od 5. do 8. razreda  za učenike/ce slovenske nacionalne manjine
Osnovni pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije, priročnik
Predstavitve – Microsoft PowerPoint 2010, priročnik
Informacije in komunikacije, priročnik

 Sudjelovali u ovom dijelu projekta:

– autori: Gorana Čelebić, Mario Dujlo i Dario Ilija Rendulić

– lektura: Ema Čišić, Tamara Vibovec, Antea Seršić, Slavica Jurić, Silvana Jović

– lokalizacija: Elfrida Berger, Jasmina Bosančić, Zoran Gajdar, Zorica Zazić, Marija Savić

– naslovnica (i grafička obrada pojedinih priručnika): Silvija Bunić

– stručna recezenzija:

– Mario Vukić, dipl. ing.el., MCP, MCSA, MCTS, MCT /ISO 9001:2000 Auditor; Infokatedra, centar za obrazovanje, Zagreb, Hrvatska

– mag. Matjaž Drev, informatik pooblaščenca, Informacijski Pooblaščenec, Republika Slovenija

– ing. Mladen Dumitrašković, OD “StudioNeksT“, Bor, Srbija

– Snežana Marković, Vladan Mladenović, Slavoljub Mitić, Tim e-pismen, Srbija

– doc.dr. Alenka Hren, Slovenija

– doc. dr. Tatjana Kovač, prodekanja, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, Slovenija

– Dragana Milekić, Škola računara NIMIKO, Zrenjanin, Srbija

– Vladimir Milodanović, prof. informatike; Otvoreni univerzitet Subotica d.o.o., Subotica, Srbija

– Dragan Milovanović, dipl.inž., ECDL ovlašteni ispitivač (CS 0471J), Expert d.o.o., Požarevac, Srbija

– Diana Pavlović, profesor matematike i informatike, Europska poslovna škola “Milutin Milanković”, Beograd, Srbija

– dr. Ana Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, Srbija

– Krešimir Sikulin, inženjer informatike, Hrvatska

– mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke, Informacijski Pooblaščenec, Republika Slovenija

– Đurđina Topolovački-Baroj, Srbija

 – voditelji projekta: Sanja Kolarić, Dario Ilija Rendulić

Pripremamo priručnike ostalih cjelina te priručnike koji pokrivaju gradivo osnovne digitalne pismenosti u besplatnim programima, a cilj nam je predati ih na odobravanje Agenciji za odgoj i obrazovanje ove godine.

Svi materijali projekta ITdesk.info su objavljeni pod autorskim pravima koja dozvoljavaju daljnju distribuciju i kopiranje, uključujući i u svrhu organiziranih školovanja, bilo u javnim ili u privatnim edukacijskim organizacijama, ali isključivo u nekomercijalne svrhe (dakle bez naplate krajnjim korisnicima/cama za korištenje publikacije), a za derivirane radove je potrebno tražiti dozvolu.
Materijali odobreni od strane Agencije za odgoj i obrazovanje će također ostati besplatno i trajno dostupni svim zainteresiranim učenicima/cama u RH i dijaspori kao mrežne publikacije koje se mogu slobodno pregledavati, ispisivati i distribuirati.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Ovu vijest su prenijeli:

BUG ONLINE

skole.hr – portal za škole

KLINFO.hr – vaš obiteljski info kutak

www.ngbuntovnici.hr

Večernji list CITY, 13. lipnja 2013

Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok

ll. gimnazija, Zagreb

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti, Knin

Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula

Poslovni dnevnik

Osnovna škola Kamešnica, Otok

Osnovna škola Tone Peruška, Pula

Ličke novine

Croportal

Besplativa.com

Vijesti.hr

DigIT | Udruga za informatiku

PressMedia.info – tehnologija, video igre, automobili

pc novosti – vijesti sa svih portala na jednom mjestu

Osnovna škola Stoja, Pula

Osnovna škola Stobreč

Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić Grad

VI. osnovna škola, Varaždin

Osnovna škola Vodnjan

Pobjeda.me

Osnovna škola Antuna Kanižlića, Požega

Osnovna škola Borovje, Zagreb

Kancelarija za mlade, Uprava za mlade i sport, Vlada Crne Gore