ITdesk.Info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

“ITdesk.info” – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom na stranici www.ITdesk.info

Uvod:

Otvoreno društvo za razmjenu ideja, skraćeno ODRAZI, je neprofitna, nevladina organizacija koja aktivno radi na promociji ljudskog prava na slobodan pristup informacijama i edukaciji. Kroz svoje djelovanje uočili smo da je računalna pismenost danas jedan od preduvjeta konkurentnosti osoba na tržištu rada. Zbog brzog razvoja informacijske tehnologije (IT-a), na koje se uvelike oslanja moderno gospodarstvo, dogodio se veliki nerazmjer između danas osnovnih poslovnih vještina i vještina koje su osobe usvojile kroz formalnu naobrazbu. Taj nerazmjer se još više produbio kod socijalno marginaliziranih grupa (osobe s invalidnošću, dugotrajno nezaposleni itd.) zbog nedostupnosti edukacije. Marginalizirane grupe nailaze na više prepreka koje ih sprečavaju u stjecanju znanja osnovne računalne pismenosti. Neke od njih su:

 • Financijska prepreka: tečaj osnovne računalne edukacije košta više od 2,000.00 kn
 • Nedostupnost edukacije: manjak edukacijskih ustanova i knjižnica u ruralnim područjima
 • Nemogućnost pohađanja tečaja u točno određenim terminima: poslovne i obiteljske obaveze, zdravstveni problemi

Računalno opismenjavanje i dalje nije dostupno širem sloju građanstva i prepreka je informatizaciji, a time i gospodarskom i tehnološkom napretku društva. Upravo ulaganje u ljudski kapital je i Europska unija istaknula kao jedan od glavnih preduvjeta stvaranju suvremenoga gospodarstva utemeljenoga na znanju. Uz pozitivne učinke na tržišnu konkurentnost i razvoj privrede, inkluzivno ulaganje u ljudski kapital pruža dodatnu priliku nezaposlenim, siromašnim ili na drugi način socijalno isključenim osobama.

Opis problema:

Pristup osnovnoj računalnoj edukaciji još uvijek nije omogućen širem sloju ljudi, i to predstavlja prepreku kompjuterizaciji i tehnološkom napretku društva. Današnje društvo je obilježeno naglim rastom i razvojem informacijskih tehnologija što je rezultiralo velikom ovisnošću društva, u širem smislu, o znanju i kompetencijama pojedinaca/ki u IT području. Za većinu poslova koji se nude na tržištu rada, osnovna računalna pismenost je preduvjet, i time osnovna računalna pismenost postaje sve više dio temelja modernog društva. U svjetlu skorašnjeg ulaska Hrvatske u Europsku uniju, gdje će Hrvatska postati sudionik na tržištu rada jednog velikog i modernog društva – Europske unije, kompetencije građana i građanki RH determinirat će, u velikoj mjeri, razinu korisnosti koju će hrvatsko društvo imati od takve zajednice. Isto tako, aktivno sudjelovanje u modernom društvu (e-Vlada, e-bankarstvo, e-zdravstvo) je nemoguće za pojedince/ke koji su računalno nepismeni. “Oko 30 % Europljana nikada ne koriste Internet. Tim ljudima – uglavnom starijim osobama, nezaposlenima ili s niskim primanjima – nedostaju vještine, samopouzdanje i sredstva za korištenje digitalnih medija, te stoga nisu u stanju sudjelovati u današnjem društvu. Digitalne vještine i medijska pismenost igraju veliku ulogu u zapošljivosti i jednakom/ravnopravnom društvenom sudjelovanju. ” (European Commission: Digital Agenda for Europe.“1). Računalno pismeni posloprimci/ke su postali/le neophodni za uspješno poslovanje današnjih tvrtki, jer bez zaposlenika koji posjeduju kvalitetne računalne vještine, provedba radnih zadataka traje dulje nego što je potrebno, čime se povećavaju operativni troškovi poduzeća i pada kvaliteta završnog proizvoda, čineći ga općenito manje konkurentnim. “Kvalificirani djelatnici/ce omogućuju organizacijama da koriste tehnologiju učinkovitije, što dovodi do povećanja produktivnosti i konkurentnosti te osiguravaju da se operativni ciljevi postignu učinkovitije. (ECDL Foundation.“2. ) Postoji korelacija između malog broja računalno pismenih ljudi, razvoja komercijalnih obrazovnih programa i učinkovitosti gospodarstva. Bez široke baze računalo pismenih ljudi, ne postoji velika potražnja za naprednim ili specijaliziranim računalnim edukativnim programima i literaturom, što negativno utječe na njihov razvoj. Jednostavno rečeno, ako pojedinci/ke moraju uložiti značajnu količinu novca kako bi stekli znanja osnovne računalne pismenosti, manje financijskih sredstava ostaje za daljnje ulaganje u obrazovanje. Stoga, smanjenje troškova osnovnog računalnog obrazovanja oslobađa osobna sredstva za daljnje napredovanje, stvarajući porast u potražnji za naprednim i specijaliziranim obrazovnim programima i literaturom, potičući njihov razvoj. Bez dostatne potražnje, obrazovne institucije nisu u mogućnosti proizvesti razne specijalizirane ili napredne programe, u skladu sa zahtjevima privatnog sektora, po pristupačnim cijenama, ili uopće. To stvara nedostatak kvalificirane radne snage na tržištu rada i rezultira smanjenjem učinkovitosti gospodarstva, odnosno siromaštvom. Privatni sektor se seli na ona tržišta rada koja mogu zadovoljiti njihove zahtjeve za kvalificiranom radnom snagom, a u gospodarstvima sa tržištima rada koja ne mogu zadovoljiti potrebe za kvalificiranom radnom snagom, povećava se broj nezaposlenih. Ovi problemi, također, su prepoznati od strane Europske komisije u EUROPE2020 – Integriranim smjernicama za gospodarske i politike zapošljavanja zemalja članica (Integrated guidelines for the economic and employment policies of the Member States) kroz sljedeće smjernice:

 • Smjernica 8: Razvoj kvalificirane radne snage koja odgovara potrebama tržišta rada, promicanje kvalitete rada i cjeloživotnog učenja (Guideline 8: The development of skilled workforce that responds to labour market needs, promoting quality of work and lifelong learning)
 • Smjernica 9: Poboljšanje izvedbe obrazovanja i osposobljavanja na svim razinama i povećanje sudjelovanja u visokom obrazovanju (Guideline 9: Improving the performance of the education and training at all levels and increase participation in higher education)
 • Smjernica 10: Promicati socijalno uključivanje i borbu protiv siromaštva (Guideline 10: To promote social inclusion and combating poverty)” 3

Uz pozitivne učinke na tržišno natjecanje i gospodarski razvoj, inkluzivno ulaganje u ljudski kapital daje dodatnu priliku nezaposlenim, siromašnima ili na drugi način socijalno isključenim osobama (Europska unija, 20034). “Digitalni mediji i alati, ustanove i njihovo korištenje duboko su povezani s nacionalnim i lokalnim ekonomskim, socijalnim i kulturnim strukturama. Digitalna pismenost je, dakle, ključni element građanstva, društvene uključenosti i politike javnih usluga. ” (European Commission: Digital Literacy) 5Računalna pismenost je ključna za povećanje kvalitete života, jer donosi investicije, otvara nova radna mjesta, poboljšava učinkovitost edukacijskog sustava te omogućuje učestvovanje socijalno isključenim osobama u modernom ICT društvu. S druge strane, svi navedeni problemi negativno utječu na brzinu prijelaza društva u moderno ICT društvo te utječu na sve dijelove društva rezultirajući sa:

 • smanjenom gospodarskom učinkovitosti, smanjenom poslovnom konkurentnosti i neuravnoteženim tržištem rada,
 • porastom siromaštva, socijalne isključenosti i socijalne nepravde,
 • smanjenjem brzine razvoja naprednih edukacijskih programa i literature zbog nedostatka dovoljnog broja računalno pismenih korisnika/ca.
 • smanjenjem brzine razvoja ICT usluga koje pruža privatni ili javni sektor zbog nedostatka dovoljnog broja računalno pismenih korisnika/ca.

S ciljem povećanja razine digitalne pismenosti u društvu te ubrzanju transformacije društva u moderno informatičko društvo detektirali smo aktivnosti koje je potrebno kontinuirano provoditi:

 • Promocija digitalne pismenosti
 • Promocija ljudskog prava na edukaciju i informacije
 • Osvještavanje javnosti o proširenju pojma pismenosti koji danas uključuje i pojam digitalna pismenost
 • Omogućiti slobodan pristup osnovnoj računalnoj edukaciji

1European Commission: Digital Agenda for Europe; source: Action 57: Make digital literacy and competences a priority for the ESF

2ECDL Foundation: Enabling proficient use of ICT to empower individuals, organisations, and society; source: http://www.ecdl.org/media/20100604121114_ECDL%20Foundation%20Corporate%20Broc.pdf

3European Commission: EUROPE2020 – Integrated guidelines for the economic and employment policies of the Member States http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/Brochure%20Integrated%20Guidelines.pdf

4European Union, 2003. Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States; source : http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11319_en.htm

5European Commission: Digital Literacy: High-Level Expert Group Recommendations; source: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_literacy/digital_literacy_hlg_recommendations.pdf

 

O “ITdesk.info” – projektu računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

U sklopu aktivnog promoviranja ljudskog prava na edukaciju i slobodan pristup informacijama, osvještavanja javnosti o proširenju pojma pismenosti koji danas uključuje i pojam digitalna pismenost te promocije digitalne pismenosti realizirali smo projekt besplatne i inkluzivne računalne edukacije putem stranice www.ITdesk.info/hr/.

Edukacija koju smo objavili se sastoji od slijedećih materijala:

– priručnika sa detaljnim uputama, čiju je tehničku ispravnost potvrdila  Infokatedra, centar za obrazovanje, Zagreb

– skripti koje pokrivaju potrebno gradivo,

– video prezentacija za učenje,

– primjera ispita i video prezentacija koje pokazuju rješavanje primjera ispita,

– kvizova koje korisnici/ce sami rješavaju.

Edukacija je predstavljena u uredskim programskim paketima OpenOffice.org (besplatan za uporabu, praktički identičan Microsoft Office 2003) i Microsoft Office 2010 Beta, na  hrvatskom i engleskom jeziku. Pristup materijal je besplatno ili otvoren, drugim riječima nije potrebno otvoriti račun ili ostaviti svoju e-mail adresu, te je korištenje potpuno besplatno za krajnje korisnike. Dovoljno je pristupiti stranici i pokrenuti željeni obrazovni materijal. Korisnici/ce koji doma nemaju računalo (ili internet na računalu) mogu pristupiti našoj edukaciji:

 • sve Knjižnice Grada Zagreba imaju računala sa vezom na internet dostupna njihovim članovima/icama (adrese knjižnica: http://www.kgz.hr/default.aspx?id=804, potrebna je članska iskaznica za korištenje),
 • Hrvatski zavodi za zapošljavanje imaju informatičku učionicu namjenjenu nezaposlenima,
 • udruge kao npr. Institut za razvoj obrazovanja (IRO) nude uslugu pretraživanja interneta za osobne potrebe (http://www.iro.hr/hr/edukacijske-usluge/internet-corner/, iznos godišnje članarine je 60kn).

Svrha projekta ITdesk.info je, u prvom redu, omogućiti svim pojedincima/kama besplatnu računalnu edukaciju, budući da se upravo ona nametnula kao temeljna potreba današnjeg poslovanja, pri tom koristeći moderne načine prenošenja znanja. Želimo omogućiti praktično savladavanje znanja i vještina korištenja računala, kao i iskoristiti prednosti e-učenja (učenje u vrijeme i tempom koji odgovara korisnicima/cama, ponavljanje gradiva koje je potrebno, provjera znanja putem kvizova). U drugom redu, cilj nam je putem projekta ITdesk.info  aktivno promovirati ljudsko prava na edukaciju i slobodan pristup informacijama, osvještavati javnost o proširenju pojma pismenosti koji danas uključuje i pojam digitalna pismenost te promovirati digitalnu pismenost. Opći, dugoročni ciljevi pokretanja web stranice ITdesk.info su:

 • Promocija digitalne pismenosti
 • Promocija ljudskog prava na edukaciju i informacije
 • Osvještavanje javnosti o proširenju pojma pismenosti koji danas uključuje i pojam digitalna pismenost
 • Omogućiti slobodan pristup osnovnoj računalnoj edukaciji
 • promoviranje besplatnih i open source računalnih programa koji omoguduju korisnicima/cama da bez prepreka postanu digitalno pismeni, koriste računalo i sudjeluju u modernom informatičkom društvu

U skladu sa ovim ciljevima, naša vizija je informatički razvijeno društvo, koje je preduvjet razvoja zemlje.

OSTVARENI REZULTATI:

 • suradnja s Infokatedrom, centrom za obrazovanje, ovlašteni ECDL testni centar, Zagreb, privatnom firmom, koja je volonterski lektorirala priručnike
 • internacionalni partneri organizacije SpringBoard 4 Vietnam, službenog tijela SR Vijetnam za dodjeljivanje ICDL (International Computer Driving Licence) licence te se naša literatura navodi na linku ICDL Training Materials  na stranici ICDL Vietnam (http://icdlvietnam.vn/index.php?language=en&nv=icdl-test&op=ICDL-Training-Materials)
 • derivirani materijali ove stranice se koriste u sklopu programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP program), podržanog od strane Fonda za ostvarivanje Milenijskih ciljeva razvoja kojeg financira španjolska Vlada. Program zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP program) zajednički provode IOM, UNDP, UNFPA, UNICEF i UNV u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku BiH, entitetskim agencijama za statistiku, zavodima za zapošljavanje širom BiH.YERP se provodi na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, u 16 regionalnih CISO centara za informiranje, savjetovanje i izobrazbu koji su uspostavljeni unutar javnih službi za zapošljavanje.

Objavili dio naše literature na svojim stranicama:

 • Web stranice namjenjene studentima Veleučilišta u Požegi, na kojima se mogu naći materijali potrebni za uspješno savladavanje nekoliko kolegija – objavili priručnike na stranici: http://aurum.vup.hr/~kdjokic/
 • ECDL centar Hrvatske gospodarske komore (HGK) – objavili skripte i priručnike na stranici: http://www.ecdl.hgk.hr/Html/Download.htm#Literatura
 • EduCentar objavio kvizeve za brzu samo-evaluaciju na stranici: http://www.educentar.net/HR/Tests/Computing/

Priznanja:

TV prilozi:

 • Obavezan smjer, Televizija Sarajevo (TVSA), prikazan dana 9.02.2010.g.

Privatna firma

 • www.ec-education.ba – EC Education d.o.o. je ovlašteni ECDL testni centar u Sarajevu. Za upoznavanje načina odgovaranja na testna pitanja preporučamo da pokušate sa DEMO testovima sa pitanjima za svih 7 osnovnih ECDL ispita koje možete pokrenuti klikom na ovaj link

Internet portali:

 • www.minpo.hr – navođenje projekta u rubrici Institucije poduzetničkog obrazovanja Ministarstva poduzetništva i obrta RH
 • www.vecernji.hr – Večernji grupa je suvremena medijska grupa osnovana 1959. u Zagrebu, a od 2000. godine djeluje u sklopu austrijskog medijskog koncerna Styria Media Group AG. Razvojem jedinstvene multikanalne platforme (print/mobile/videonews/online) Večernji grupa ujedno je vodeći inovator na hrvatskom medijskom tržištu.
 • eobrazovanje.mingorp.hr – HITPOP ili Hrvatski InTernetski Portal za Obrazovanje u Poduzetništvu pokrenulo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, temeljem analize potreba malog gospodarstva koja je pokazala da postoji interes za javnim e-servisom za poduzetničko obrazovanje, budući da Hrvatska nema jedinstveni portal informacija o ponudi obrazovanja za poduzetnike i poduzetništvo.
 • www.dunea.hr – DUNEA – regionalna razvojna agencija dubrovačko neretvanske županije
 • www.iro.hr – Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je nevladina i neprofitna organizacija koja aktivno zagovara jednakost pristupa visokom obrazovanja za sve društvene skupine u Hrvatskoj. Pristup informacijama o mogućnostima u visokom obrazovanju je preduvjet ostvarivanja ljudskog prava na visoko obrazovanje zbog čega je IRO prva organizacija u Hrvatskoj koja je pokrenula usluge informiranja i savjetovanja o mogućnostima studiranja i stipendiranja u Hrvatskoj, Europi i SAD-u. Od 2005. godine IRO provodi kampanju “Pravo na obrazovanje”, koja je 2009. godine rezultirala objavom 84 policy preporuke namijenjene donosiocima odluka za osiguranje jednakih mogućnosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Također, najavljuju niz inovacija na području razvoja javnih politika visokog obrazovanja tijekom 2009. godine kojima će obilježavati 10 godina svog postojanja. Među značajnijim postignućima IRO-a izdvajamo pokretanje prvog hrvatskog internetskog portala o stipendijama, www.stipendije.info, te pokretanje jedinstvenog Sajma stipendija,
 • www.klinfo.hr – Klinfo.hr je prvi info vodič kroz događanja za djecu i roditelje, projekt je tvrtke Evenio d.o.o. iz Varaždina. Ideja je rezultat želje i incijative pokretača da roditelji i odrasli općenito, brzo i jednostavno dođu do informacija o kvalitetnim kulturnim, edukativnim i zabavnim sadržajima za djecu koja mogu obogatiti njihovo djetinjstvo. Kako u hrvatskom internetskom i medijskom prostoru trenutno ne postoji takvo jedinstveno mjesto, cilj portala Klinfo.hr je postati središnje mjesto za sve sadržaje i informacije posvećene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi (od 3 do 13 godina), njihovim roditeljima, ali i roditeljstvu općenito kroz niz zanimljivih tema.
 • www.racunalo.com – Racunalo.com je hrvatski portal o ICT tehnologiji
 • www.hic.hr – Hrvatski informativni centar ( HIC ) započeo je s radom 1991. godine kao tvrtka koja od osnutka djeluje kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, sa zadatkom informiranja strane javnosti i hrvatskog iseljeništva o zbivanjima u RH i BiH. Portal je trojezičan (hrvatski, engleski, španjolski). Stranice se svakodnevno ažuriraju, a vijesti koje se postavljaju na stranice šalju se i direktno putem HIC-newslettera i mailing lista
 • www.mladi.info – Mladi.info je portal za mlade i one koje rade s njima! I portal munja.ba je dio web portala www.mladi.info koji nudi 10-ak posebnih alata, direktorija i baza podataka za aktivne mlade i studente sa više od 2.000 novih korisnih informacija godišnje.
 • www.knjiznjicari.hr – Projekt UDK02 nastao je kao rezultat mrežne suradnje (školskih) knjižničara/ki okupljenih na forumu. Projekt je nastao kao izraz želje da različiti digitalni i(li) digitalizirani materijali, koje su (školski) knjižničari/ke ubrzano počeli razmjenjivati zadnjih godina korištenjem CD-ROM-ova, postanu dostupni svim knjižničarima i knjižnjičarkama s jedne mrežne adrese. Osim objavljivanja gotovih materijala, repozitorij knjižničarskih radova trebao bi s jednog mjesta upućivati i na materijale koji postoje, ali su razasuti mrežnim bespućima.

Časopis:

 • Školske novine (ŠN) su hrvatski tjednik za odgoj i obrazovanje koji izlazi u Zagrebu već 60 godina, a prati događaje, sudionike i procese na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava, prvenstveno u Republici Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. Također, zahvaljujući širokom krugu suradnika, objavljuju stručne priloge o aktualnim pitanjima i postignućima u učenju i poučavanju, od ranog (predškolskog) odgoja do visokoškolskog obrazovanja. Zagovarajući važnost obrazovanja za društvo u cijelosti i pojedince u njemu, ovaj tjednik nastoji pomoći svima koji sudjeluju u obrazovanju, a osobito prosvjetnim djelatnicima – u njihovu stručnom usavršavanju, afirmaciji njihove dobre prakse te osnaživanju njihova društvenog položaja.
 • InfoReviewdvojezični časopis (engleki +) za poslovne komunikacije, generalno podržan od strane EEIG – Europske privredne komore i SEFICT-a – istočnoeuropskog ICT foruma. Časopis InfoReview ima oko 20.000 čitatelja/ica u poslovnom svijetu Europe i SEE regije. Časopis se ne nalazi u slobodnoj prodaji već se dostavlja direktno svojim pretplatnicima – kompanijama, vladinim i nevladinim institucijama, svim privrednim komorama Europske unije, ambasadama, business klasi u avionima, hotelima, itd.

Udruge:

 • www.hidd.hr – Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo koji izdaje dvomjesečni e-bilten “Drobilica”
 • www.eRazvoj.com – Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2010.god. na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u području razvoja informacijskog društva.
 • www.programjako.info – Program “JAKO” je dio cjelovitog Programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva kojeg provodi Nacionalna zaklada za ravoj civilnog društva.
 • www.uisb-knin.hr – Udruga invalida “Sveti Bartolomej” je neprofitna, humanitarno-socijalna udruga u koju se učlanjuju osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize i ostali tjelesni invalidi, druge invalidne osobe koje ostvaruju pravo na tuđu pomoć i njegu.
 • udrugaigra.hr – Udruga IGRA je hrvatska neprofitna organizacija registrirana 1999. u Zagrebu, usmjerena na područje prevencije poremećaja u ponašanju te provodi raznovrsne edukacijske i senzibilizacijske aktivnosti za djecu, mlade, roditelje i nastavnike. Aktivnosti provode stručnjaci i studenti humanističkog usmjerenja (socijalni radnici, socijalni pedagozi, rehabilitatori, psiholozi, pedagozi i sl). Jedna od temeljnih postavka rada udruge Igra je važnost rada na promjeni cjelokupnog okruženja a ne samo pojedinca. Iz tog razloga Udruga ima razvijene partnerske i suradničke odnose sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Centrom za mladež Zaprešić, školama, domovima i aktivna je članica Mreže mladih Hrvatske, Koordinacije udruge za djecu u Hrvatskoj i internacionalne mreže Healthy network.

Osnovne škole: