Projekti

“ITdesk.info” – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom na stranici www.ITdesk.info

Otvoreno društvo za razmjenu ideja, skraćeno ODRAZI, je neprofitna, nevladina organizacija koja aktivno radi na promociji ljudskog prava na slobodan pristup informacijama i edukaciji. Kroz svoje djelovanje uočili smo da je računalna pismenost danas jedan od preduvjeta konkurentnosti osoba na tržištu rada. Zbog brzog razvoja informacijske tehnologije (IT-a), na koje se oslanja moderno gospodarstvo, dogodio se veliki nerazmjer između danas osnovnih poslovnih vještina i vještina koje su osobe usvojile kroz formalnu naobrazbu. Računalno opismenjavanje i dalje nije dostupno širem sloju građanstva i prepreka je informatizaciji, a time i gospodarskom i tehnološkom napretku društva. Upravo ulaganje u ljudski kapital je i Europska unija istaknula kao jedan od glavnih preduvjeta stvaranju suvremenoga gospodarstva utemeljenoga na znanju. Uz pozitivne učinke na tržišnu konkurentnost i razvoj privrede, inkluzivno ulaganje u ljudski kapital pruža dodatnu priliku nezaposlenim, siromašnim ili na drugi način socijalno isključenim osobama.

U sklopu aktivnog promoviranja ljudskog prava na edukaciju i slobodan pristup informacijama, realizirali smo projekt besplatne i inkluzivne računalne edukacije putem stranice www.ITdesk.info/hr/. Na stranicama smo objavili edukacijske materijale (multimedijalne prezentacije, skripte i testove koje korisnici/ce sami rješavaju) koji pokrivaju cjelokupno gradivo osnovne računalne naobrazbe. Edukacija je predstavljena u uredskim programskim paketima OpenOffice.org (besplatan za uporabu, praktički identičan Microsoft Office 2007) i Microsoft Office 2010 Beta, na  hrvatskom i engleskom jeziku.

Svrha projekta ITdesk.info je omogućiti svim pojedincima/kama besplatnu računalnu edukaciju, budući da se upravo ona nametnula kao temeljna potreba današnjeg poslovanja, pri tom koristeći moderne načine prenošenja znanja. Želimo omogućiti praktično savladavanje znanja i vještina korištenja računala, kao i iskoristiti prednosti e-učenja (učenje u vrijeme i tempom koji odgovara korisnicima/cama, ponavljanje gradiva koje je potrebno, provjera znanja putem kvizova). U skladu sa ovim ciljevima, naša vizija je informatički razvijeno društvo, koje je preduvjet razvoja zemlje.

VIŠE…

Pilot projekt: „ODRAZI SE / animirana matematika za osnovnu školu na web-stranici www.odrazi-se.org

U sklopu projekta “Odrazi se” cilj nam je osigurati besplatnu i inkluzivnu edukaciju matematike za osnovne škole, uz promociju upotrebe infomacijske i komunikacijske tehnologije u svrhu izvaninstitucionalnog obrazovanja te kao sastavnog dijela formalnog obrazovanja.

Pozivamo nastavnike/ice i profesore/ice matematike na području Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine da nam se pridruže u provođenju projekta na način da slobodno koriste, distribuiraju i prilagođavaju materijale potrebama nastave (link za slobodno pregledavanje i preuzimanje svih animiranih prezentacija iz matematike, organiziranih po poglavljima od 5. do 8. razreda).

U vezi dogovora suradnje ili bilo kakvih dodatnih pitanja, molimo obratite se na: info@odrazi.org. Ovaj poziv je osim zainteresiranim pojedincima/kama otvoren i obrazovnim institucijama, bilo privatnim, javnim, formalnim i neformalnim.

Planirani ciljevi:

 • promocija upotrebe infomacijske i komunikacijske tehnologije kroz dostupnu edukaciju gradiva osnovne škole,
 • promocija  ljudskog prava na slobodan pristup edukaciji i informacijama u području IT-a,
 • omogućavanje pristupa edukaciji kroz loklizaciju materijala na strane jezike,
 • suradnja sa drugim organizacijama i pojedincima/kama na razvoju, lokalizaciji i promociji upotrebe infomacijske i komunikacijske tehnologije u svrhu edukacije.

Ostvareni rezultati:

 • Objavljeno gradivo matematike za osnovnu školu od 5-8 razreda
 • U suradnji s Darom Gerić, profesoricom matematike iz Novog Sada, izrađen i objavljen dio gradiva 8. razreda matematike i lokaliziran na hrvatski jezik.
 • Suradnja na razmjeni materijala sa Radovanom Kozomarom, nastavnikom matematike, OŠ “Đura Jakšić”, Kać; https://sites.google.com/site/matkometa3/ i www.scoop.it/t/matematika-tehnika-i-ja
 • Vijest o pomoćnom materijalu matematike objavljena na web straniciama osnovnih škola:

Preporuka stranice na portalu Buđenje – udruga za razumijevanje ADHD-a,

Preporuka stranice na slijedećim portalima posvećenima matematici:

 • Predstavljanje poratala u medijima:
 • Članak na web portalu Vecernji.hr objavljen 4. siječnja 2012.g., naslov “Besplatna poduka iz matematike na webu – Lekcije u videoprezentacijama usklađene su s programom škola, a na projektu matematike radi 45 volontera, te rado pomažu i nastavnici.”
 • Prilog na dnevniku Nove TV i portalu Dnevnik.hr, objavljeni dana 12. siječnja 2012.g., naslov “45 volontera pomažu svima koji ‘zapinju’ u matematici
 • Prilog na Narodnom radiju – poziv profesorima matematike na suradnju, emitiran 14. siječnja 2012.g.

Klub e-Građanin

U suradnji s udrugama HIZ (Hrvatski informatički zbor) i HULK (Hrvatska udruga Linux korisnika) provodili smo radionice Kluba e-Građanin (e-Citizen). Radionice su podijeljene u tri bloka od kojih se svaki blok odvija tijekom jedne subote, u informatičkoj učionici koju je ustupila EdukaCentar.

Više o samom programu možete vidjeti u letku na ovom linku. Također, izradili smo materijale (priručnike, kvizove, video prezentacije, vježbe za ponavljanje) za potrebe održavanja radionica i objavili na linku www.itdesk.info/hr/e-gradjanin/.

VIŠE…

Priprema i individualno održavanje računalnih tečajeva namjenjenih teško pokretnim i nepokretnim osobama

(organiziran u sklopu javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; 1. srpnja – 30. studenog 2010.g.)

Rad na ovom projektu se sastoji od zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba (prijavljenima na HZZ dulje od 3 godine) na radno mjesto predavača/ica te pripreme (uz pomoć e-edukacije objavljene na stranici www.ITdesk.info/hr/ i drugih resursa na Internetu) i održavanja individualnih tečajeva osobama s posebno otežanim kretanjem, koje se ne mogu kretati bez pomoći druge osobe i kojima (osobito svakodnevni) izlazak iz kuće predstavlja problem.

Smatramo da je računalna pismenost danas preduvjet kako bi osobe bile konkurentne na tržištu rada te želimo ovim projektom osnažiti kako dugotrajno nezaposlene osobe tako i osobe s invalidnošću. Također, smatramo da je osnovna računalna pismenost neophodna kako bi se savladali specijalizirani softveri za npr. izradu web stranica, programiranje, digitalnu obradu slika ili zvuka, što su poslovi koji se mogu obavljati od kuće. Ovom edukacijom pojedinci/ke dobivaju uvod u svijet koji se najlakše prilagođava upravo osobama s invaliditetom.

Specifični, kratkoročni cilj (učinak) projekta:

 • osigurati besplatnu računalnu edukaciju osobama s invaliditetom
 • privremeno zaposliti dugotrajno nezaposlene na radno mjesto predavača/ice
 • osnažiti i povećati konkurentnost ciljanih skupina na tržištu rada